טקס הענקת מלגות ע״ש גד יעקבי

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

20 ביוני 2017, 18:00 
בניין נפתלי אולם 527 

הפקולטה למדעי החברה  ע"ש גרשון גורדון

ביה"ס למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים                

התכנית בלימודי דיפלומטיה ע"ש אבא אבן

 

הבמה הדיפלומטית

                                                                 

מתכבדים להזמינכם

לטקס הענקת מלגות ע"ש גד יעקבי ז

 

דברי פתיחה וברכות:

 

פרופ' יוסי שיין

ראש התכנית בלימודי דיפלומטיה ע"ש אבא אבן

ראש ביה"ס למדע המדינה, ממשל ויחסים  בינלאומיים

 

מר דניאל שק

דיפלומט בכיר, מומחה ליחסי ישראל-אירופה ולדיפלומטיה ציבורית,

שגריר ישראל בצרפת לשעבר

 

הרצאת אורח בנושא:

 "אתגרי מדיניות החוץ של ישראל בעולם משתנה".

 

מרצה:

מר יובל רותם, מנכ"ל משרד החוץ

הטקס יתקיים ביום שלישי, כ"ו בסיון תשע"ז

 

 20.6.17 , בשעה  18:00

באולם 527 בבניין נפתלי

הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת תל-אביב

 

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block