טפסים

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

טפסים

 

לוח תעריפים לאישורים הניתנים לתלמידים

 

אישור זכאות (3 עותקים)

  • 35 ש"ח - ניתן לקבל בשפה האנגלית - תלמידים מסיימים
  • 50 ש"ח - העתקים בעברית או באנגלית - כל שפה - בוגרים

 

רשומת לימודים  - פרוט קורסים וציונים (3 עותקים)

  • 35 ש"ח ניתן לקבל בשפה האנגלית תלמידים מסיימים
  • 50 ש"ח העתקים בעברית או באנגלית - כל שפה בוגרים
  • ללא תשלום אישור על מצב לימודים - פנימי
  • 35 ש"ח אישור על מצב לימודים - חיצוני
  • 50 ש"ח אישור באנגלית + משלוח לחו"ל
  • 35 ש"ח  אישור לגמול השתלמות
  • התעריפים הנ"ל תקפים לגבי תלמידים פעילים באוניברסיטה, ועד לתום שנה ממועד סיום לימודיהם או הפסקת לימודים באוניברסיטה ולאחר מכן ייגבה סך של 50 ש"ח עבור כל אישור.
  • 5 ש"ח עבור סריקת מחברת בחינה - חל רק על תלמידים שלא שלמו דמי רווחה

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block