היועץ המשפטי לממשלה - מרצה פרופ' יצחק זמיר, היועץ המשפטי לממשלה ושופט בית המשפט העליון בדימוס

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

19 ביוני 2017, 18:00 
בניין נפתלי אולם 003 
היועץ המשפטי לממשלה - מרצה פרופ' יצחק זמיר, היועץ המשפטי לממשלה ושופט בית המשפט העליון בדימוס

סדרת הרצאות

״האיש החזק במדינה: היועץ המשפטי לממשלה והפוליטיקה בישראל״

חשיפה לדילמות של היועץ המשפטי לממשלה.

התפר בין משפט, פוליטיקה ומוסר בישראל.

הרצאה שמינית בסדרה :

פרופ' יצחק זמיר, היועץ המשפטי לממשלה ושופט בית המשפט העליון בדימוס 

יום שני 19.6.17 , בשעה 18:00 , בניין נפתלי אולם 003

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block